UFUK SOYLUOĞLU

JAVDES A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Ufuk SOYLUOĞLU, 1967 yılında Kırıkkale ilinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1990 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuş, Balıkesir’de Subay Temel Kursunu müteakip 1991-1993 yılları arasında Jandarma Lojistik Komutanlığında yurt dışı alımlardan sorumlu olarak İkmal Hazırlama Subaylığı yapmıştır. 1993 yılında Siirt Bölge Komutanlığında İkmal ve Bakım Bölük Komutanlığı, 1995- 2001 yıllarında İstanbul’da İhale Komisyon Üyeliği, 2001-2003 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü, 2003-2008 yıllarında J. Ana Tamir Fabrika Komutanlığında Kalite ve Teknik Eğitim Şube Müdürlükleri yapmıştır. 2008 yılında atandığı J.Loj. Bşk. lığında Silah Sistemleri Şube Müdürlüğü yaparken kendi isteğiyle 2010 yılında emekliye ayrılmıştır.

2011-2013 yıllarında Javsu Müdürü olarak Javdes A.Ş. de görev yaptıktan sonra 2013-2016 yıllarında demiryolu sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın Fabrika Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 2016 yılında hissedarı ve Yönetim Kurlu Başkanı olduğu firmayı 2021 yılında devretmiş ve 2022 Mayıs ayından itibaren Javdes A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çeşitli alanlarda yöneticilik faaliyetlerine ek olarak demiryolu sektöründe kullanılan 12-14 Östenitik Mangan Göbek ile ilgili ilk yerli ürünün ticarileşme sürecini gerçekleştirmiştir.

Edebiyata olan ilgisini yazdığı eserlerle somutlaştırmış, 2018 ve 2022 yıllarında Mumdan Gemiler ve Sahte Kâr isimli iki romanı yayınlanmıştır. 

Bayan Emine SOYLUOĞLU ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir.

HÜSEYİN ÇELİK

JAVDES A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Hüseyin ÇELİK; 1965 YILINDA Elazığ ilinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1988 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuş, Balıkesir’ de subay temel kursuna müteakip 1989 – 1992 yılları arasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığında Bakım Komutanlığı, 1992 – 1996 yılları arasında Erzurum İl Jandarma Komutanlığında Birlik Mal Saymanlığı, 1996 – 1998 yılları arasında Bilecik Er Eğitim Alay Komutanlığı Birlik Mal Saymanlığı, 1998 – 2001 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında Akaryakıt Proje Subaylığı, 2001 – 2005 yılları arasında Van Jandarma Asayiş Komutanlığında İkmal ve Bakım Bölük Komutanlığı, 2005 – 2007 yılları arasında Güvercinlik İkmal ve Merkez Komutanlığı 2 nolu ihale Komisyon Başkanlığı, 2007 – 2008 yıllarında Jandarma Lojistik Komutanlığı İkmal ve Bakım Şube Müdürlüğü yaparken kendi isteğiyle 2008 yılında emekliye ayrılmıştır. 2011 – 2022 yılları arasında  Javdes A.Ş. Akaryakıt Müdürlüğü, 2022 yılında Javdes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bayan Nida Çelik ile evli olup, bir çocuk babasıdır.

AYDIN ATMAN

JAVDES A.Ş. MUHASEBE MÜDÜRÜ

Aydın ATMAN, 1984 yılında Çorum ilinde doğmuştur, İlk ve Orta öğrenimini Çorum da, Yüksek Okul Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksek Okulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümünü Program Üçüncüsü olarak tamamlamıştır. 2002 Yılında Ankara da ikamet etmeye başlamış olup 2008 yılına kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında çalışıp aynı zamanda da dışardan İşletme Fakültesini bitirmiştir. 2009 yılında Javdes A.Ş bünyesinde Muhasebe Elemanı olarak göreve başlamış olup, 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış ve aynı zamanda Muhasebe Şefi görevine terfi etmiştir.  2023 yılında da Muhasebe Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İBRAHİM PAKSOY

JAVDES AMBALAJLI SU A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

YÜKSEL PENEKLİ

JAVDES BİLİŞİM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

1969’da Ankara’da doğan Yüksel Penekli, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamayı müteakip sırasıyla 1987 de Kuleli Askeri Lisesi, 1991 de Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. Ardından Piyade ve Jandarma Okullarında sınıf eğitimi almıştır. Yaklaşık 10 yıl eğitim ve sınır birlikleri ile İlçe J.K.lığında görev yaptıktan sonra TSK OBİ sınavını kazanarak 1999 da İzmir Ege Üniversitesi Bilişim Enstitüsünden mezun olumuştur.

2000 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistem Daire Başkanlığına atanmasını müteakip sırasıyla İleri Programlama Subaylığı, Çözümleme ve Tasarım Subaylığı, Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü ve Bilgi Sistemler Daire Başkanlığı görevelerinde bulunmuştur.

1997’de Arnavutluk Batı Avrupa Birliği Görev Kuvveti ile 2014’te Afganistan Çok Uluslu Kararlı Destek Misyonu, Afgan Ulusal Jandarma Komutanı Kıdemli Danışmanlığı yurtdışı görevlerinde bulunmuştur. Afganistan görevi sırasında, Afganistan Cumhurbaşkanı tarafından madalya ile taltif edilmiştir. 
Halen Javdes Bilişim Şirketi Genel Müdürü olarak görevine devam eden Yüksel Penekli, Aşkın Atlılar Penekli ile evli ve iki çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir.

ERSAN AKAR

JAVDES GIDA A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Ersan AKAR,1966 yılında Çankırı ilinde doğmuştur. İlk Orta ve Lise eğitimini Ankara ilinde tamamlamış ve 1985 yılında girdiği Kara Harp Okulundan 1989 yılında J.Lv.Tğm. rütbesi ile mezun olmuştur. 1990-1992 yıllarında J.Gn.K.lığında proje subayı, 1992-1993 yılında Lv Fb.K.lığında Teknik Müdür, 1993-1994 yılında Ankara İkmal Merkezi K.lığında ihale komisyon üyesi olarak görev yapmıştır. 

1994-2005 yıllarında Hakkâri, Aydın ve Şırnak illerinde saymanlık görevlerini müteakip İstanbul İkmal Mrkz. K.lığında 2005-2007 yıllarında İhale Kom. Başkanlığı, 2007-2011 yıllarında Tedarik Şube Müdürlüğü 2011-2012 yılında Depo K.lığı ve 2012-2015 yıllarında Tedarik Merkezi K.Lığı görevlerini yapmış olup 2015 yılı Ekim ayında emekliye ayrılmıştır. 2022 yılı Mayıs ayında başladığı JAVDES A.Ş. Ticaret Müdürlüğü görevine JAVDES Gıda Gn Md olarak devam etmektedir. Bayan Özlen AKAR ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

ERCÜMENT ÇİFTCİ

JAVDES TEKSTİL A.Ş. TEKSTİL MÜDÜRÜ

Ercüment ÇİFTCİ, 1973 yılında Ankara ilinde doğmuştur. İlkokul öğrenimini Almanya da, ortaokul ve lise öğrenimini  Ankara ilinde görmüştür. Astsubay Çavuş rütbesiyle 1992 yılında Jandarma Astsubay Okulundan mezun olmuş, 1992-1994 yılları arasında Kayseri İli Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığında Karakol K. Yardımcılığı, 1994-1997 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçe J.K.lığına bağlı Harmanlı J.Karakol Komutanlığında Karakol Komutan Yardımcılığı, 1997-1999 Bartın İl J.K.lığı İl merkez J.Karakol Komutanlığı, 1999-2000 yılları arasında Diyarbakır İli Çüngüş İlçe J.K.lığında Bölük idari işler Astsubaylığı, 2000-2003 yılları arasında Elazığ J.Komando Tabur Komutanlığında Lojistik Kısım Amirliği, 2003-2006 yılları arasında J.Eğitim K.lığı Loj.Şube Müdürlüğü emrinde Ordudonatım işlem Astsubaylığı, 2006-2008 yılları arasında Şırnak Beytüşşebap J.Komd.Alay K.lığında Lojistik kısım Amirliği, 2008-2014 yılları arasında İzmir J.Ted.Mrk.K.lığında Ana Malzeme Kısım Amirliği, 2014-2015 yılları arasında İzmir J.Ted.Mrk.K.lığında Geçici tesellüm Kısım Amirliği, 2015-2016 yılları arasında İzmir J.Ted.Mrk.K.lığında Hizmet Muhafız Bölük Komutanlığı yapmıştır. 2016 yılında atandığı J.Kriminal Daire Bşk. lığında Saymanlık görevini yaparken kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.
2016-2017 yılları arasında Ankara Hızlı Tren ATG Gar projesinde güvenlik Proje Müdürü, 2017-2018 yılları arasında Sinpaş Oran  Konutlarında Güvenlik Proje Müdürü, 2018-2021 yılları arasına Javdes A.Ş. Ticaret Müdürlüğü emrinde Proje Yöneticiliği, 2021-2023 yılları arasında Javdes Tekstil işletme Müdürlüğü, 2023 Yılından itibaren Javdes Tekstil Şirketi Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Bayan İlknur ÇİFTCİ ile evli ve iki çocuk babasıdır. İşletme Yüksek Lisans mezunu olup, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

TACETTİN SULUHAN

JAVDES PETROL A.Ş. GÜVERCİNLİK İSTASYON MÜDÜRÜ

Tacettin suluhan, 1966 yılında kırıkkale ilinde doğmuştur.1985 yılında Balıkesir ordudonim ve eğitim merkezi k.lığından jandarma teknik sınıf personeli olarak Astsubay çavus rütbesiyle mezun olmuştur.1985-1987 yılları arası Çukurca jandarma komando taburu ikmal astsubaylıgı, 1987-1989 yılları arası İstanbul dikimevi müdürlüğü ikmal astsubaylıgı 1989-1993 yılları arasında İstanbul j.Blg.k.lıgı Birlik mal saymanlığı ,1993-1995 yılları arasında Siirt Eruh 3'ncü jandarma komando taburu ikmal astsubaylıgı görevini yapmıştır. 1994 yılında Eskişehir anadolu üniversitesi isletme bölümünü bitirmistir. 1995-1999 yıllarında j.gn.k.lıgı lojistik başkanlığı  yurt dışı alımlar akreditif işl.astsubaylıgı, 1999- 2001 yıllarında Diyarbakır j.Blg.k.lıgı lojistik plan subayları görevini yapmıştır. 2001- 2009 yılları arası ankara j.Blg.k.lıgı Birlik mal saymanlık görevini yapmıştır 2009 yılında Kastamonu j.Blg.k.lıgına ataması yapılmış olup 6 ay süreyle çalıştıktan sonra 2010 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. 2011 - 2013 yıllari arası javdes A.Ş javpet güvercinlik Toplu yakıt amiri, 2013-2014 yılları arası javpet Ergazi istasyon amiri, 2014-2022 yılları arasında javpet güvercinlik istasyon amiri olarak olarak calışmış ve 2022 yılından itibaren javpet güvercinlik istasyon müdürlüğü görevini yürütmektedir            
  
 Bayan Hatice Suluhan ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Fransızca bilmektedir.

Markalarımız

https://www.javsu.com.tr/
http://javpet.com.tr/
https://www.jvteks.com/
https://www.javtech.com.tr/
http://www.javdestur.com.tr/