UFUK SOYLUOĞLU

JAVDES A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Ufuk SOYLUOĞLU, 1967 yılında Kırıkkale ilinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1990 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. Balıkesir’de Subay Temel Kursunu, 1991-1993 yılları arasında Jandarma Lojistik Komutanlığında yurt dışı alımlardan sorumlu İkmal Hazırlama Subayı olarak yapmıştır. 1993 yılında Siirt Bölge Komutanlığında İkmal ve Bakım Bölük Komutanlığı, 1995- 2001 yıllarında İstanbul’da İhale Komisyon Üyeliği, 2001-2003 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü, 2003-2008 yıllarında J. Ana Tamir Fabrika Komutanlığında Kalite ve Teknik Eğitim Şube Müdürlükleri yapmıştır. 2008 yılında atandığı J.Loj. Bşk. lığında Silah Sistemleri Şube Müdürlüğü yaparken kendi isteğiyle 2010 yılında emekliye ayrılmıştır.

2011-2013 yıllarında Javsu Müdürü olarak Javdes A.Ş. de görev yaptıktan sonra 2013-2016 yıllarında demiryolu sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın Fabrika Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 2016 yılında hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu firmayı, 2021 yılında devretmiştir. 2022 yılı Mayıs ayından itibaren Javdes Şirketler Topluluğu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çeşitli alanlarda yöneticilik faaliyetlerine ek olarak demiryolu sektöründe kullanılan 12-14 Östenitik Mangan Göbek ile ilgili ilk yerli ürünün ticarileşme sürecini gerçekleştirmiştir.Edebiyata olan ilgisini yazdığı eserlerle somutlaştırmış, 2018 ve 2022 yıllarında Mumdan Gemiler ve Sahte Kâr isimli iki romanı yayınlanmıştır. Sayın Emine SOYLUOĞLU ile evli olup, iki çocuk babasıdır.Almanca bilmektedir.

AYDIN ATMAN

JAVDES A.Ş. MUHASEBE MÜDÜRÜ

Aydın ATMAN, 1984 yılında Çorum ilinde doğmuştur, İlk ve Orta öğrenimini Çorum’da, Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümünü Program Üçüncüsü olarak tamamlamıştır. 2002 Yılında Ankara’da ikamet etmeye başlamış olup 2008 yılına kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında çalışıp aynı zamanda da dışardan İşletme Fakültesini bitirmiştir. 2009 yılında Javdes A.Ş bünyesinde Muhasebe Elemanı olarak göreve başlamıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış ve aynı zamanda Muhasebe Şefi görevine terfi etmiştir.  2023 yılında da Muhasebe Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi yürütmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.

İBRAHİM PAKSOY

JAVDES AMBALAJLI SU A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

YÜKSEL PENEKLİ

JAVDES BİLİŞİM A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Yüksek PENEKLİ,1969 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1987 de Kuleli Askeri Lisesi, 1991 de Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. Ardından Piyade ve Jandarma Okullarında sınıf eğitimi almıştır. Yaklaşık 10 yıl eğitim ve sınır birlikleri ile İlçe J.K.lığında görev yaptıktan sonra TSK OBİ sınavını kazanarak 1999 da İzmir Ege Üniversitesi Bilişim Enstitüsünden mezun olmuştur.

2000 yılında Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistem Daire Başkanlığına atanmasını müteakip sırasıyla İleri Programlama Subaylığı, Çözümleme ve Tasarım Subaylığı, Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü ve Bilgi Sistemler Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1997’de Arnavutluk Batı Avrupa Birliği Görev Kuvveti ile 2014’te Afganistan Çok Uluslu Kararlı Destek Misyonu, Afgan Ulusal Jandarma Komutanı Kıdemli Danışmanlığı yurtdışı görevlerinde bulunmuştur. Afganistan görevi sırasında, Afganistan Cumhurbaşkanı tarafından madalya ile taltif edilmiştir. Halen Javdes Bilişim Şirketi Genel Müdürü olarak görevine devam eden Yüksel Penekli, Aşkın Atlılar Penekli ile evli ve iki çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir.

OKAN BUCAK

JAVDES GİRİŞİM A.Ş GENEL MÜDÜRÜ

Okan BUCAK, 1972 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Liseye kadar olan eğitimini Kozan’da tamamlamış, 1990-1991 yılında Çanakkale Muhasebe Yüksekokulunu bitirmiştir. 1993-1994 KKK. Küçükyalı Levazım Maliye Okulundan Astsubay Çavuş rütbesiyle mezun olmuştur. 1994-1998 Anadolu Üniversitesi İşletme, Muhasebe, Finansman bölümü lisans eğitimi almıştır. 2014-2015 İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

1994-1998 İstanbul Halkalı Jandarma Komando Komutanlığı Maliye Kısım Amiri, 1998-2002 Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Gerçekleştirme Görevlisi, 2002-2007 Niğde İl Jandarma Komutanlığı Maliye Şube Müdürü, 2007-2009 Tokat İl Jandarma Komutanlığı Maliye Şube Müdürü, 2009-2011 Siirt İl Jandarma Komutanlığı Maliye Şube Müdürü, 2011-2013 Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Maliye Şube Müdürü, 2013-2020 Ankara Teknik ve Yardımcı Sınıf Okul Komutanlığı Maliye Bilgi Sistem Ders Öğretmeni, Şubat 2020- Eylül 2020 tarihleri arasında Afganistan İçişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Bütçe Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2020-2021 tarihinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığında II.Kad.Kd.Başçavuş rütbesiyle emekli olmuştur. 2021-2022 ticari ve gayrimenkul sektöründe yönetici olarak faaliyetlerde bulunmuştur.

18 Mayıs 2022 tarihide Javdes A.Ş’ de Proje Yöneticisi olarak göreve başlamıştır. 2022-2023 İş Geliştirme Ar-Ge Uzmanı olarak görev yapmış ve 2023 Aralık ayında Javdes İç Dış Ticaret Anonim Şirketinin Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Sayın Neslihan BUCAK ile evli olup, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir

ERSAN AKAR

JAVDES GIDA A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Ersan AKAR,1966 yılında Çankırı ilinde doğmuştur. İlk Orta ve Lise eğitimini Ankara ilinde tamamlamış ve 1985 yılında girdiği Kara Harp Okulundan 1989 yılında J. Lv. Tğm. rütbesi ile mezun olmuştur. 1990-1992 yıllarında J .Gn. K.lığında proje subayı, 1992-1993 yılında Lv.Fb.K.lığında Teknik Müdür, 1993-1994 yılında Ankara İkmal Merkezi K.lığında ihale komisyon üyesi olarak görev yapmıştır. 

1994-2005 yıllarında Hakkâri, Aydın ve Şırnak illerinde saymanlık görevlerini müteakip İstanbul İkmal Mrkz. K.lığında 2005-2007 yıllarında İhale Kom. Başkanlığı, 2007-2011 yıllarında Tedarik Şube Müdürlüğü 2011-2012 yılında Depo K.lığı ve 2012-2015 yıllarında Tedarik Merkezi K.Lığı görevlerini yapmış olup 2015 yılı Ekim ayında emekliye ayrılmıştır. 2022 yılı Mayıs ayında başladığı JAVDES A.Ş. Ticaret Müdürlüğü görevine JAVDES Gıda Gn. Md olarak devam etmektedir.

Sayın Özlen AKAR ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

ERCÜMENT ÇİFTCİ

JAVDES TEKSTİL A.Ş GENEL MÜDÜRÜ

Ercüment ÇİFTCİ, 1973 yılında Ankara ilinde doğmuştur. İlkokul öğrenimini Almanya da, ortaokul ve lise öğrenimini  Ankara ilinde görmüştür. Astsubay Çavuş rütbesiyle 1992 yılında Jandarma Astsubay Okulundan mezun olmuş, 1992-1994 yılları arasında Kayseri İli Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığında Karakol K. Yardımcılığı, 1994-1997 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçe J.K.lığına bağlı Harmanlı J.Karakol Komutanlığında Karakol Komutan Yardımcılığı, 1997-1999 Bartın İl J.K.lığı İl merkez J.Karakol Komutanlığı, 1999-2000 yılları arasında Diyarbakır İli Çüngüş İlçe J.K.lığında Bölük idari işler Astsubaylığı, 2000-2003 yılları arasında Elazığ J.Komando Tabur Komutanlığında Lojistik Kısım Amirliği, 2003-2006 yılları arasında J.Eğitim K.lığı Loj.Şube Müdürlüğü emrinde Ordu Donatım İşlem Astsubaylığı, 2006-2008 yılları arasında Şırnak Beytüşşebap J.Komd.Alay K.lığında Lojistik kısım Amirliği, 2008-2014 yılları arasında İzmir J.Ted.Mrk.K.lığında Ana Malzeme Kısım Amirliği, 2014-2015 yılları arasında İzmir J.Ted.Mrk.K.lığında Geçici tesellüm Kısım Amirliği, 2015-2016 yılları arasında İzmir J.Ted.Mrk.K.lığında Hizmet Muhafız Bölük Komutanlığı yapmıştır. 2016 yılında atandığı J.Kriminal Daire Bşk. lığında Saymanlık görevini yaparken kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır.
2016-2017 yılları arasında Ankara Hızlı Tren ATG Gar projesinde güvenlik Proje Müdürü, 2017-2018 yılları arasında Sinpaş Oran  Konutlarında Güvenlik Proje Müdürü, 2018-2021 yılları arasına Javdes A.Ş. Ticaret Müdürlüğü emrinde Proje Yöneticiliği, 2021-2023 yılları arasında Javdes Tekstil işletme Müdürlüğü, 2024 Yılından itibaren Javdes Tekstil Şirketi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Sayın İlknur ÇİFTCİ ile evli ve iki çocuk babasıdır. İşletme Yüksek Lisans mezunu olup, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

TACETTİN SULUHAN

JAVDES PETROL A.Ş. GÜVERCİNLİK İSTASYON MÜDÜRÜ

Tacettin Suluhan, 1966 yılında Kırıkkale ilinde doğmuştur.1985 yılında Balıkesir Ordu Donanım ve Eğitim Merkezi K.lığından Jandarma Teknik Sınıf Personeli olarak Astsubay Çavuş rütbesiyle mezun olmuştur.1985-1987 yılları arası Çukurca Jandarma Komando Taburu İkmal Astsubaylığı, 1987-1989 yılları arası İstanbul Dikimevi Müdürlüğü İkmal Astsubaylığı 1989-1993 yılları arasında İstanbul J.Blg.K.lıgı Birlik Mal Saymanlığı ,1993-1995 yılları arasında Siirt Eruh 3'ncü Jandarma Komando Taburu İkmal Astsubaylığı görevini yapmıştır. 1994 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. 1995-1999 yıllarında J.Gn.K.lıgı Lojistik Başkanlığı  Yurt Dışı Alımlar Akreditif İşl. Astsubaylığı, 1999- 2001 yıllarında Diyarbakır J.Blg.K.lıgı Lojistik Plan Subayları görevini yapmıştır. 2001- 2009 yılları arası Ankara J.Blg.K.lıgı Birlik Mal Saymanlık Görevini yapmıştır. 2009 yılında Kastamonu J.Blg.K.lıgına ataması yapılmış olup 6 ay süreyle çalıştıktan sonra 2010 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. 2011 - 2013 yılları arası Javdes A.Ş Javpet Güvercinlik Toplu Yakıt Amiri, 2013-2014 yılları arası Javpet Ergazi İstasyon Amiri, 2014-2022 yılları arasında Javpet Güvercinlik İstasyon Amiri olarak olarak calışmış ve 2024 yılından itibaren Javpet Güvercinlik İstasyon Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.       
  
Sayın Hatice Suluhan ile evli olup, iki çocuk babasıdır. Fransızca bilmektedir.

SİNAN SARA

JAVDES HAVACILIK PROJE MÜDÜRÜ

Sinan Sara, 1968 yılında Zonguldak-Kilimli ilinde doğmuştur. İlkokul öğrenimini Kayseri’de, ortaokul Ankara Elmadağ ve lise öğrenimini Ankara Ulus Teknik Lisesinde görmüştür. 1989 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Okulundan Uçak/Helikopter Teknisyen Astsubay Çavuş rütbesiyle mezun olmuş, Jandarma Havacılık Komutanlığın Ankara, Diyarbakır ve Aydın illerinde çeşitli kademelerinde de 28 yıl AB-206, AB-205, S-70 modellerinde Helikopter Uçuş ve Bakım Teknisyeni, Mi-17 Uçuş Mühendisi, Lojistik ve Saymanlıklarında yurt içi ve dışı parça inceleme, yurt içi ve dışı hava araçları ve yer destek cihazları ikmal planları, arızalı malzeme takip, depo sorumlusu, hava aracı ikmal ve alım akaryakıt sorumlusu, 5 ABM. Jandarma Havacılık Temsilcisi olarak görev yapmış olup 2017 Nisan ayında Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığından kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. 2023 Yılı Mayıs ayından itibaren Javdes Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Proje Yöneticisi 2024 Yılı itibariyle Javdes Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Markalarımız

https://www.javsu.com.tr/
http://javpet.com.tr/
https://www.jvteks.com/
https://www.javtech.com.tr/
http://www.javdestur.com.tr/
https://www.javdessigorta.com/